Witamy w NKJO w Bydgoszczy!

W NKJO trwa kształcenie w czterech specjalnościach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej. Absolwenci specjalności języka hiszpańskiego, po zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata Uniwersytetu Warszawskiego tj. uczelni sprawującej opiekę naukową. Absolwenci pozostałych specjalności – dyplom licencjata Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W związku z podjętą w dniu 24 czerwca 2013 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą w sprawie likwidacji NKJO w Bydgoszczy postanowiono, co następuje:

 

zlikwidować z dniem 30 września 2015 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy po zakończeniu przez obecnych słuchaczy cyklu kształcenia oraz  zaprzestać na rok szkolny 2013/14 oraz 2014/15 rekrutacji do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Termin rozpoczęcia likwidacji wyznaczono się na dzień 1 października 2013 r.  a  zakończenia na dzień 30 września 2015 r. Do tego czasu będzie trwało kształcenie w czterech specjalnościach II i III roku. Realizowany będzie również nowatorski program praktyk poprzez projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Owoce tego projektu posłużą do podniesienia jakości kształcenia przyszłych nauczycieli języków obcych i będą symbolicznym zakończeniem ponad 20 letniej działalności NKJO w Bydgoszczy oraz spuścizną wysokiej jakości kształcenia  zapewnionej przez zespół wykładowców NKJO.

 

 

Organem prowadzącym dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych jest

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Działające od 1990 roku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych jest trzyletnią uczelnią państwową, kształcącą słuchaczy w czterech specjalnościach językowych: angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej i niemieckiej. W wyniku zmian ustawowych kolegia ulegają aktualnie przekształceniom.